Verslag oprichting Brabantse Superleague

De Brabantse Superleague, een nieuw OPEN competitieniveau voor de ZLU-vluchten tussen de 4 Westbrabantse IFC's, werd woensdag 15 februari 2017 in Motel Princeville te Breda boven het doopvont gehouden. Op sportief gebied zullen de deelnemers van voornoemde IFC's de degens met elkaar kruisen, maar tegelijkertijd een positieve bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van de grote fond in West-Brabant.

 

Aanwezig waren:

IFC Steenbergen: Piet de Jong, contactpersoon, piet.de.jong@home.nl tel. 0167-565087 en Mevrouw Joke de Jong

IFC Tilburg: Henk Strijbosch, contactpersoon, henkstrijbosch@home.nl tel. 06-14140809 en Ronald van Vuren

IFC Werkendam: H. Schouten, contactpersoon, h.h.schouten@hotmail.com tel. 06-14854046 en Peter van Essen

IFC Hoogerheide: Philip Geerdink, contactpersoon, phgeerdink@gmail.com tel. 0164-615075 en Ronald Geerdink

 

Rogier Geerdink de spil van Brabantse Superleague

De UDP-bestanden van iedere deelnemende IFC moeten na het lichten van de klokken worden doorgemaild naar Rogier Geerdink, de rekenaar van de Brabantse Superleague, zijn e-mailadres is: rogiergeerdink@gmail.com. Mocht de vluchtwinnaar van de Brabantse Superleague uit uw IFC komen, dan gaarne ook een foto van de winnaar. Rogier zorgt ervoor dat de uitslagen van de vier afzonderlijke IFC's worden samengevoegd tot een nieuwe lijst, met een spelverhouding van 1 op 4. We gaan ervan uit dat de centrumleider een gedegen controle uitvoert betreft het aantal ingekorfde duiven en alle klasseringen. Reclames aan de rekenaar schriftelijk en alléén via de centrumleiders.

I.v.m. alleinformatievoorzieningen en het rechtstreeks toesturen van de uitslagen is het wenselijk dat alle e-mailadressen waar een uitslag naar toe moet vóór 1 april naar de rekenaar worden doorgemaild.

Met Rogier gaan we bekijken of we dit eerste jaar ook nog een website kunnen opzetten, we kunnen niet achterblijven in deze moderne mediavoorziening. Hierop zullen de uitslagen met een foto van de winnaars terug te vinden zijn, tevens zullen we de site aan diverse andere populaire duivensites gaan linken.

 

Kampioenschappen

Alle 8 ZLU-vluchten komen voor punten in aanmerking. Het eerste seizoen starten we met 3 kampioenen, aangewezen door het beste resultaat behaald met 2 van de bovenste 5 getekenden. (som van het aantal punten behaald op de Brabantse Superleague-uitslag). De rekenaar geeft wekelijks een tussenstand van de beste 10 geklasseerden.

1 Asduif van het jaar. Duif met het hoogste aantal punten in de Brabantse Superleague-uitslag. Uit diervriendelijkheid houden we het op maximaal 3 ZLU-vluchten.

 

De prijzen worden beschikbaar gesteld door het prijsuitreikende IFC (toerbeurt). Het IFC zorgt ervoor dat de kampioenen en hun partner worden uitgenodigd en stellen een waardige ereprijs beschikbaar. Overeengekomen schema van prijsuitreikingen IFC's:

2017 IFC Hoogerheide

2018 IFC Steenbergen

2019 IFC Werkendam

2020 IFC Tilburg

 

Grand Prix Barcelona

Een supercafésprint, waarvan ieder IFC een bijdrage levert van 75,- Euro en 5,- Euro per deelnemer (niet verplicht). Slechts de 1e getekende van Barcelona komt voor punten in aanmerking. De Brabantse Superleague-uitslag is het speelveld voor de Grand Prix Barcelona. Deelnemerslijsten direct na het inkorven van de duiven doormailen naar Rogier Geerdink. Betaling geschiedt aan de penningmeester van IFC Hoogerheide, haar rekeningnummer wordt tzt aan u bekend gemaakt. Uitbetaling binnen 1 week na ontvangst van de nationale uitslag aan de IFC-penningmeesters.

 

Bij een deelname van 60 liefhebbers zit er 600,- Euro in het potje en kan je denken aan een prijsverdeling van:

1e prijs 250,- Euro + eventuele Ereprijs (ZLU verzoek doen om te sponsoren)

2e prijs 150,- Euro

3e prijs 100,- Euro

4e prijs 50,- Euro

5e prijs 50,- Euro en verder stukken van 50,- Euro of restant.

 

Barcelonawisselbeker

Snelste drie 1e getekenden per IFC. Inschrijving is niet nodig, iedereen doet automatisch mee met zijn 1e getekende op Barcelona. De prijs (een kristallen bokaal) wordt vervlogen op de snelste klassering van de derde 1e getekende van een IFC in de Brabantse Superleague-uitslag.

Philip Geerdink zal de wisselbeker beschikbaar stellen, indien de beker drie jaar aaneen door een IFC wordt gewonnen blijft hij behouden!