Verslag evaluatiebespreking Brabantse Superleague

21 november 2017

Aanwezig afgevaardigden van: IFC Werkendam, IFC Tilburg en IFC Hoogerheide.

 

Aanvang 20.00 uur in Hotel Princeville te Breda. Het seizoen 2017 werd geëvalueerd, alles was succesvol verlopen, de Barcelonasprint werd goed ontvangen, maar bovenal was de actuele en goed bijgehouden eigen website een groot succes. Tot slot hoorden we positieve geluiden over de recentelijke prijsuitreiking.

Als hoofdsponsor hebben we Belgica-De Weerd binnen gehaald. Vera-De Kruik sponsort met een bokaal. Hopelijk steunen beide sponsors ook onze activiteiten voor 2018. De penningmeester van IFC Hoogerheide zal, indien nodig, de financiën van de Brabantse Superleague beheren.

 

Voor 2018 zal het speelgebied voor de Brabantse Superleague gelijk zijn als afgelopen seizoen, met dien verstande dat we een maximale noordengrens hebben afgesproken. Iedereen mag deelnemen aan de Brabantse Superleague, mits de duiven worden ingekorfd in een van de drie IFC's van de afdeling Brabant 2000 en men op basis van Pau een maximale afstand heeft van 1040,000 km.De overige speelgrenzen zullen we op de volgende bijeenkomst nader bepalen. Ieder jaar zal opnieuw bekeken worden of er uitbreiding van ons speelgebied wenselijk is, de voorkeur geniet dan naar het oosten te expanderen.

 

De kampioenschappen blijven voor 2018 ongewijzigd, ook het aantal kampioenen. IFC Werkendam zal voor komend seizoen de prijsuitreiking verzorgen.

We zullen volgend jaar onze pr-activiteiten uitbreiden door onze uitslagen (met evt. foto + verslag) te sturen naar: Het Spoor, De Duif, Toppigeons, Pipa en NPO's Op de hoogte.

I.v.m. de opheffing van IFC De Heen hebben we besloten de IFC-bijdrage van de Barcelonasprint te verhogen naar 100,- euro per inkorfcentrum. Uiteraard na goedkeuring van de onderlinge IFC's.

 

Na een goed uur van gedachten gewisseld te hebben konden we huiswaarts keren en tevreden terugblikken op een eerste sportief jaar Brabantse Superleague.

 

Met sportgroeten,

 

Philip Geerdink